Καλώς ήρθατε στο Ενδοχώρα Ηρακλείου   Click to listen highlighted text! Καλώς ήρθατε στο Ενδοχώρα Ηρακλείου Powered By GSpeech
 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Περιφέρεια Κρήτης απέστειλε ενημερωτικό φυλλάδιο για τις κυριότερες ασθένειες της Ελιάς στην Κρήτη.

Το φυλλάδιο απευθύνεται σε ελαιοπαραγωγούς και παρέχει κατανοητές και πρακτικές οδηγίες – συμβουλές για την διαχείριση και αντιμετώπιση διαχρονικών αλλά και επίκαιρων ζητημάτων.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου απέστειλε οδηγίες μέτρων που οφείλουν να τηρούν οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων και υπενθυμίζει:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, την ισχύουσα νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και συγκεκριμένα τα ειδικά μέτρα που αφορούν στη μείωση της χρήσης τους ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές.
 2. Σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη (κάτοικο, επαγγελματία, εργαζόμενο, επισκέπτη) τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με τους ψεκασμούς που πραγματοποιούν (ενημέρωση κοινού, ψεκαστικά νέφη, αποστάσεις από ειδικές περιοχές).

Α. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883 Β*) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι υπογρέωση του επαννελματία γρήστη νεωρνικών φαρμάκων η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Ενδεικτικά, ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

 • Να διερευνήσει τη δυνατότητα και οικονομικότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που υφίσταται στην καλλιέργειά του.
 • Να διερευνήσει τη δυνατότητα και οικονομικότητα διενέργειας της εφαρμογής με ψεκαστικά μέσα που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
 • Ο ψεκασμός να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
 • Τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια του ψεκαστικού μηχανήματος (μπεκ), είτε να είναι ειδικού τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles), είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα και ρυθμισμένα για τη μείωση του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.
 • Να μην πνέει δυνατός άνεμος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση μεταβολής της έντασης του ανέμου και ειδικά σημαντικής αύξησής του κατά την εφαρμογή, ο ψεκασμός πρέπει να σταματά άμεσα μέχρι τη μείωση της έντασης των ανέμων. Σε περίπτωση διαρκούς μεταβαλλόμενης έντασης των ανέμων, η έναρξη της εφαρμογής πρέπει να γίνεται αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η χαμηλή ένταση των ανέμων. Η διασπαρά του ψεκαστικού νέφους κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων επηρεάζεται εκτός από την ένταση του ανέμου και από διαφόρους άλλους παράγοντες, όπως μέγεθος σταγόνας, πίεση ψεκαστικού μηχανήματος, μορφή σκευάσματος, τύπος ακροφυσίου κ.α. Συνεπώς, για να εφαρμόζονται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει η ένταση του ανέμου σε συνάρτηση με τους άλλους παράγοντες να είναι τέτοια που να μην προκαλείται ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους.
 • Να ακολουθεί τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Καθώς ο ψεκασμός του γεωργικού φαρμάκου ενδέχεται να δημιουργήσει μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, ιδίως όταν διενεργείται με ψεκαστήρες υψηλής πίεσης (τουρμπίνες), ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού. Όταν μόνο περαστικοί δύναται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού.

Η ενημέρωση των κατοίκων, των εργαζομένων και των μόνιμων επισκεπτών της περιοχής, οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά:

α) στον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού,

β) στη θέση της καλλιέργειας όπου πρόκειται να γίνει ο ψεκασμός,

γ) στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία) και

δ) στη σήμανση τοξικότητας που αναγράφεται επί της συσκευασίας καθώς και τις αντίστοιχες φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» κ.α.).

Η ενημέρωση των επαγγελματιών (ιδίως των μελισσοκόμων, των σαλιγκαροτρόφων και των κτηνοτροφών) οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά, πέραν των αναφερόμενων στην ενημέρωση του κοινού της προηγούμενης παραγράφου και τις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους, που τυχόν αναγράφονται επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Όταν πρόκειται να γίνει ψεκασμός σε συγκεκριμένο κτήμα πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά, από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, το έντυπο ενημέρωσης φεκασμών με γεωργικά φάρμακα (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης). Σκοπός της χρήσης του εντύπου είναι η ενημέρωση των κατοίκων, των λοιπών επαγγελματιών (μελισσοκόμοι, σαλιγκαροτρόφοι και κτηνοτρόφοι), των εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής. Το έντυπο της ενημέρωσης πρέπει να αναρτάται, με ευθύνη του επαγγελματία χρήστη, στις εισόδους κάθε οικήματος ή επαγγελματικού χώρου της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος, καθώς και σε σταθερά (ιδίως κολώνες) ή σε κινητά σημεία (ιδίως πασσάλους), για την ενημέρωση και των περαστικών από την περιοχή.

Β. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στο άρθρο 26 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περιγράφονται ορισμένα ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές.

Συγκεκριμένα για τις ειδικές αυτές περιοχές εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου και καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και συγκεκριμένης ειδικής περιοχής, οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Στην ίδια ΚΥΑ αναφέρονται και ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι αποστάσεις του παρακάτω πίνακα με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

 • Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ιδίως θερμοκήπια), εφόσον κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό τουλάχιστον τα παράθυρα του ψεκαζόμενου χώρου που γειτνιάζουν με τους χώρους προστασίας του κατωτέρω πίνακα διατηρούνται κλειστά.
 • Σε δολωματικούς ψεκασμούς που διενεργούνται υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Σε εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός ωραρίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας του κατωτέρω πίνακα ή κατά τη διάρκεια απουσίας των ανθρώπων από τις κατοικίες όσο διαρκεί η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Σε εφαρμογές με ζιζανιοκτόνα και σε περιπτώσεις ψεκασμού άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου η απόσταση του ακροφυσίου ψεκασμού από το έδαφος είναι μικρότερη των σαράντα εκατοστών (40cm).
 • Εφόσον προς την πλευρά γειτνίασης με την ειδική περιοχή υπάρχει συμπαγής σειρά μη ψεκαζόμενης φυτικής βλάστησης (δέντρα ή υψηλοί θάμνοι) ή δίχτυ προστασίας (σκίασης, αντιανεμικά ή αντιχαλαζικά) που αποτρέπει τη μετακίνηση των σταγονιδίων του ψεκαστικού νέφους.

Επισημαίνουμε στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι σύμφωνα με:

 • το άρθρο 45§2 του ν. 4036/2012 (ΨΕΚ 8Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 38 έως 44 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ»
 • το άρθρο 45§3 του ν. 4036/2012 (ΨΕΚ 8Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή στην ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».

Τονίζεται τέλος ότι οι παραγωγοί - χρήστες γεωργικών φαρμάκων πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τα εγκεκριμένα (φυτοφάρμακα για κάθε καλλιέργεια, ακολουθώντας πιστά τις αναγραφόμενες οδηγίες στην ετικέτα του φαρμάκου ως προς τις δοσολογίες, την εφαρμογή και τα ατομικά μέσα προστασίας και προσέχοντας ιδιαίτερα τις ειδικές σημάνσεις και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης.

Επισυνάπτεται πίνακας με τις κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής καθώς και Έντυπο ενημέρωσης για τη διενέργεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα.

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής έως τις 31/12/2017 (εγκύκλιος υπ' αρ. 488/128013/Β/28.11.2017 του Τμήματος Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του ΥΠΑΑΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής, έληγε στις 30 Νοεμβρίου 2017.

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/dhloshsygkomid

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).

Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Οι υποχρεώσεις των οινοποιών για υποβολή:

1. Δηλώσεις επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ως την 10η Ιανουαρίου 2018

2. Δηλώσεις παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων ως την 15η Ιανουαρίου 2018

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής της δήλωσης συγκομιδής, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την αρμόδια ΔΑΟΚ με αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του. Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη ΔΑΟΚ.

Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής με αριθμό πρωτοκόλλου, τον αριθμό ψηφιακής Δήλωσης Συγκομιδής του παραγωγού.

Η υπέρβαση των προθεσμιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης). (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009).

Οι ΔΑΟΚ μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να προβούν σε έλεγχο των δηλώσεων.

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ.

To Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου ενημερώνει ότι με την αριθμ. 6131/3-8-2017 τέταρτη τροποποιητική απόφαση μας (ΑΔΑ: 6ΤΩ9ΟΡ1Θ-ΓΙ7) άλλαξαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη της περιοχής του πρώην καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου και συγκεκριμένα της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Αθανάτοι, Γούρνες, Δρακουλιάρης, Λοφούπολη, Σέμελη, Φοινικιά), 4ης Δημοτικής Κοινότητας (Αγ. Ειρήνη, Βλυχιάς, Κνωσός, Μαραθίτης), και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών (Αγ. Βλάσης, Σίλαμος).

Η νέα καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 7η ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στους όμορους των περιοχών της ανάρτησης ΟΤΑ για την με όμοιο τρόπο δημοσιοποίηση στα δημοτικά τους καταστήματα.

Η υπηρεσία λειτουργεί το Γραφείο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθημερινά από 7.30 έως 15.30, στα τηλέφωνα 2810/264-962, -959, -966.

 

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Με το ΦΕΚ 272/Β/2018 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης που αφορά στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018.

Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων είναι από 1η έως 20 Φεβρουαρίου 2018.

Δικαιούχοι

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε.) 1149/2016, δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

2. Επίσης μπορούν να καταστούν δικαιούχοι και οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

1. Μόνο οι δαπάνες που είναι επαληθεύσιμες και ελέγξιμες και συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη:

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

2. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει το νέο εξοπλισμό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

40% των δαπανών για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.

Ως ανώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα καταθέτουν εγγράφως και ψηφιακά (CD) στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 20η Φεβρουαρίου 2018 και συγχρόνως αποστέλλουν αντίγραφο φακέλου (σε έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή) και στη Δ.Α.Ο.Κ. στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις. Ο φάκελος αίτησης πρωτοκολλείται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ και μπορεί να υποβληθεί άμεσα στη Γραμματεία αυτής επί της Μενάνδρου 22, 2ος όροφος, γραφείο 213 ή να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή θα πρέπει ο φάκελος να έχει σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2018.

2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ μόνο μία αίτηση στήριξης και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερες από μία δράση.

3. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο δυνητικός δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

1. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισμού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του Καν (Ε.Ε.) 1149/2016.

Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Επιπλέον, μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και οι κάτωθι:

α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.

β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και έργα

συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (όπως προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών).

δ) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.

ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.

στ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.

ζ) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

η) Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεσθεί.

θ) Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.

ι) Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα.

ια) Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.

ιβ) Υπερβάσεις κόστους από την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος.

ιγ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση.

ιδ) Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.

ιε) Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.

 

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ με υποδείγματα αίτησης, επιλέξιμων δαπανών και αναλυτικές πληροφορίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Δικαιούχοι, των δράσεων μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ).

Για τη δράση 4.1.1 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 300.000€ και υπό προϋποθέσεις στις 500.000€.

β) για τις συλλογικές επενδύσεις στα 500.000€ και υπό προϋποθέσεις στο 1.000.000€.

Για τη δράση 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000€

β) για τις συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης ανά κατηγορία υποψηφίου για την Περιφέρεια Κρήτης είναι από 50% έως 60%.Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.

 

Παράλληλα, στην Περιφέρεια Κρήτης θα λειτουργήσει Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) για την παροχή ενημέρωσης και συγκεκριμένα θα δίδονται πληροφορίες σχετικά με:

 • τους όρους συμμετοχής στις Δράσεις 4.1.1. και 4.1.3

 • την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας

 • τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων

 • την ένταξη των υποψηφίων

 • την διαδικασία ενστάσεων και τροποποιήσεων

 • τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων

 • την παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης των πράξεων και την ολοκλήρωση αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3. παρέχονται στα τηλέφωνα:

 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: τηλ. 2810309301-303, 2810309224 & 2810309340

 2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ηρακλείου:

Τηλ.: 2810309320 & 2810309321

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Λασιθίου:

Τηλ. : 2841340514 & 2842341310

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ρεθύμνου:

Τηλ.: 2831343812 & 2831343809

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Χανίων:

Τηλ. : 2821346530 & 2821346532

και στις ιστοσελίδες:

 1. Της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr/ (ΠΑΑ 2014-2020)

 2. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) http://www.agrotikianaptixi.gr & http://www.minagric.gr

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ζεόλιθος και η ποιότητα ζωής του αγρότη»

Το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής (Αυγενική, Βενεράτο Κεράσια, Σίβας) και τους πολιτιστικούς συλλόγους, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ο ζεόλιθος και η ποιότητα ζωής του αγρότη» με ομιλητή τον κ. Λυγερό Νίκο, το Σάββατο 29 Ιουλίου και ώρα 10:00 το πρωί, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Αυγενικής (στην πλατείας της Αυγενικής).

 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι χρήσεις του φυσικού ζεόλιθου, ο τρόπος εφαρμογής του, οι συνιστώμενες δοσολογίες εφαρμογής ανά καλλιέργεια και γενικότερα οι θετικές επιδράσεις και προοπτικές του ζεόλιθου στην γεωργία και την κτηνοτροφία.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Αντ/ρχος Ηρακλείου κ. Πέτρος Ινιωτάκης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

      09:45 Προσέλευση

     10:00 Έναρξη- Χαιρετισμός Αντ/ρχου Ηρακλείου κ. Πέτρου Ινιωτάκη

10:15 Ομιλητής κ. Nίκος Λυγερός, Στρατηγικός σύμβουλος «Ο ζεόλιθος και η ποιότητα ζωής του αγρότη».

11:30 Συζήτηση

Οδηγίες για εγκατάσταση αμπελώνα

Το Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Κρήτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο εγκατάστασης αμπελώνα με την χρονική σειρά των απαιτουμένων ενεργειών και αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του αμπελώνα.

Επισυνάπτεται το Τεχνικό Δελτίο.

Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Οικοτεχνικής Παραγωγής

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκληρώθηκε από τον ΕΦΕΤ ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής, για τις μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/OIKOTEXNIA/odhgos_oikotexnias200617.pdf

Σκοπός του Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής είναι να ενημερώσει τους παραγωγούς που επιθυμούν να λειτουργήσουν Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ως προς τη νομοθεσία των τροφίμων.

Ο Οδηγός αφορά τα παρακάτω προϊόντα οικοτεχνίας:

Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα
Β. Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια, φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές)
Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος
Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί
Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουί γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο, προϊόντα από σουσάμι
ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων
Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.
Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά
Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα
Ι. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία

Επισυνάπτεται ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις μονάδες οικοτεχνίας.

Ορθή εφαρμογή ψεκασμών από τους γεωργούς


Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων και τους πολίτες για τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με τους ψεκασμούς που πραγματοποιούν. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις γεωργικών φαρμάκων από ειδικές περιοχές και να λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.

Επισυνάπτεται η ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΙΑΣ 2018

Ημερίδα: Προώθηση Ελαιο-Τουρισμού στην Κρήτη

Tο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας όρισε ότι το έτος 2018, η Παγκόσμια Ημέρα Ελαιοκομίας μπορεί να εορταστεί από 1 Οκτωβρίου έως 31 Νοεμβρίου με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και το Δήμο Ρεθύμνου, διοργανώνει στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς 2018 εκδήλωση με θέμα “Προώθηση ελαιοτουρισμού στην Κρήτη”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στο Ρέθυμνο, από 9.00 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Grecotel Creta Pallas -Μυσσίρια (τηλ. 28310 55181).

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας του Ελαιοτουρισμού στην ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και ειδικότερα του ελαιοτουρισμού στην Κρήτη.

Τις εισηγήσεις θα παρουσιάσουν ειδικοί Επιστήμονες και παράγοντες του Τουρισμού, με προβολές διαφανειών, ξεναγήσεις και άλλες δράσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα λάβει χώρα και βράβευση Επιχειρήσεων για Ελαιοτουριστικές δράσεις. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες απο το Ξενοδοχείο γευσιγνωσία ελαιοεδεσμάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μπορουν να μετακινηθουν με ΙΧ ή δωρεάν με Λεωφορεία που θα ξεκινήσουν την ημέρα της Ημεριδας 24/10/18 απο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο εφόσον υπάρξει λογικός αριθμός ενδιαφερομένων.

Οι ώρες και χώροι αναχώρησης είναι:

Από Ηράκλειο 08.00 ακριβώς (Πλατεία Ελευθερίας, Ανατολική πλευρά).

Οι ενδιαφερόμενοι από Ηράκλειο πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 2810336123.

Οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν είτε ατομικά είτε ομαδικά μέσω των υπηρεσιών ή φορέων τους.

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παρ/μα Κρήτης, θα παρουσιάσουν το βιβλίο «Οικολογική καλλιέργεια σε μικρούς λαχανόκηπους», του γεωπόνου Γιώργου Βλοντάκη, έκδοση Συνεταιρισμού Παραγωγών – Καταναλωτών Οικολογικών Προϊόντων “ΓΑΙΑ-ΣΥΝΠΕ”.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου στις 19.00, στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Ηρακλείου, Λεωφόρο Πλαστήρα 10 (είσοδος από το πάρκινγκ στην οδό Γιαννίκου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα
18.45 Προσέλευση
19.00 ́ Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Προγραμματισμού- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Διαφάνειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ινιωτάκη
19.10 Παρουσίαση του βιβλίου από τον Παπαηλιάκη Μιχάλη, Γεωπόνο στη Διεύθυνση Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης και μέλους του Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων “ΔΗΩ”.
19.30 Διαλυνά Ιωάννα, Τεχν. Γεωπονίας, Πτυχιούχος MSc στη βιολογική γεωργία και βιοκαλλιεργήτρια Θέμα: “Η βιολογική γεωργία στην πράξη”
19.50 Βλοντάκης Γιώργος, συγγραφέας του περιβαλλοντολόγος, οικοκαλλιεργητής.
20.10 Ερωτήσεις, προτάσεις, διάλογος βιβλίου, γεωπόνος,

Συντονισμός εκδήλωσης: Λασηθιωτάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου και Γενική Γραμματέας ΓΕΩΤΕΕ

Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου, θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν γενικότερα τη βιολογική γεωργία. Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε πολίτες που θέλουν να καλλιεργήσουν μικρές εκτάσεις με λαχανικά για αυτοκατανάλωση, όσο και σε επαγγελματίες βιοκαλλιεργητές.

Ποιοτικό ελαιόλαδο: Από την συγκομιδή ως την αποθήκευση

Η ποιότητα του ελαιολάδου βελτιώνεται σημαντικά με κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση) και σωστούς κανόνες φυτοπροστασίας. Με απλές παρεμβάσεις τόσο του παραγωγού όσο και του ελαιουργού διαφυλάσσεται η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

 

 

 

 

Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο της Περιφέρειας Κρήτης με συμβουλές από την συγκομιδή έως και την μεταφορά του ελαιοκάρπου με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση του εισοδήματος και την προστασία του καταναλωτή.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Click to listen highlighted text! Powered By Multix Co.